Araçlar - Makaleler

Manyetik Reed Röle ve Arduino

13 Haziran 2017, Yazar 0 comment
Arduino ve Reed Manyetik Röle Kullanımı

Buradan anlattığım projeleri incelerseniz hemen hepsinin gerçek, teorinin ötesini geçmiş ve uygulanmış olduğunu görecekseniz. Bu projemizde de daha önce uyguladığım bir mutfak dolabı aydınlatma otomasyonunu paylaşacağım. Manyetik Reed röle (adından anlaşılacağı gibi manyetizmadan etkilenerek çalışır) kullandığım bu uygulamada mutfak dolabının içine yerleştirdiğim reed röle ve kapağına yerleştirdiğim mıknatıs yardımı ile hiç bir mekanik switch kullanmadan mutfak dolabının içine yerleştirilen ledleri kısıp açtım. Bu kadar gevezelik yeter başlayalım.

Gerekli Alet Edevat Listesi

  • Mıknatıs (küçük bir elektro mıknatıs işimizi görür)
  • Promini 328 veya 168
  • Reed (Manyetik) Röle
  • IRFZ44N Mosfet
  • Şerit Led
  • İki deşli klemens (2 adet)
  • 220 ohm direnç
  • 7805 voltaj regulatörü
  • delikli pertinaks (opsiyonel)
  • LedFader Kütüphanesi
Hadi Başlayalım

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Ben delikli pertinaks kullanmadım çünkü dolabın içindeki rafın yanına kanal açıp oraya gömdüm, yani çok dar bir alanda çalıştım. Mıknatısı da dolap kapağına monte ettim, kullandığım mıknatıs 1 cm2 kadardı. Aşağıda  videoda görüleceği üzere kapak açılıp kapanırken kısma efektiyle kapanıp açılmaktadır.

Yukarıda görüldüğü gibi gerekli lehimlerimizi yapıyoruz klemenste kullanmayarak çok portatif bir hale getirip sizde çekmece, mutfak dolabı gibi dar alanlarda kullanabilirsiniz.Arduino Kodu
#include <LEDFader.h>

int haraket = 12;

#include <LEDFader.h>

LEDFader led = LEDFader(3);
int wv = 0;
int led1 =3;

void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(haraket, INPUT);
led.fade(wv, 500);
}

void loop(){

if(digitalRead(haraket) == HIGH){
wv = 255;
led.fade(wv, 1000);
}
else
if (digitalRead(haraket) == LOW){
wv = 0;
led.fade(wv, 5000);

}

delay(10);
led.update();
}

Arduino Yeni Kütüphanenin Eklenmesi

LedFader kütüphanesini GitHub dan indirmek için açılan sayfada  a tılıyoruz gelen kütüphaneyi Arduino Kurulum klasörümüzün içinde bulunan libraries klasörünün içine kopyalıyoruz.