Araçlar - Makaleler

Arduino ve PIR, Haraket Sensörü HC-SR501 ile Aydınlatma Otomasyonu

18 Haziran 2017, Yazar 63 comments
Arduino ile Harakete Duyarlı Led Aydınlatma

Bu projede Arduino ve HC-SR501 kullanılarak tuvalet, koridor ve mediven boşluğu gibi ortak kullanım alanlarında harakete duyarlı led aydınlatma kontrolü yapacağız. Ledlerimiz istediğimiz süre kadar yanık kalacak ve ışık seviyesi istediğimiz sürede maksimuma çıkıp istediğimiz sürede kısılarak kapanacak. Bu sayede haraketsiz bir ortamda kapanma süresi boyunca sistem ortamda bulunanı kapandığı hakkında bilgilendirecek.

Gerekli Alet Edevat Listesi

 • Promini 328 veya 168
 • HC-SR501 Pır Sensör
 • IRFZ44N Mosfet
 • Şerit Led
 • Klemens 2 li (2 tane)
 • 220 Ohm Direnç
 • 7805 Voltaj Regulatörü
 • Delikli Pertinaks
 • LedFader Kütüphanesi 
HC-SR501 Arduino Bağlantı

Bağlantılarımızı yukarıda gördüğümüz şemaya göre yapıyoruz. Dikkat edilmesi gereken bağlantı şemasının 7805 in 12 volt bacağı ve ledin + girişi dışında bir yere 12 Volt girmiyoruz.

Arduino PIR Sensör HC-SR501 Kodu
#include <LEDFader.h>

int haraket = 2;

#include <LEDFader.h>

LEDFader led = LEDFader(3);
int wv = 0;
int led1 =3;
int photocellReading;
long unsigned int lowIn;
long unsigned int pause = 15000;
boolean lockLow = true;
boolean takeLowTime;
boolean har = true;

 

void setup()
{
Serial.begin(9600);
analogWrite(led1, 0);
pinMode(haraket, INPUT);
led.fade(wv, 500);
}

void loop(){

if(digitalRead(haraket) == HIGH){

if(lockLow){
lockLow = false;
Serial.println(“—“);
Serial.print(“motion detected at “);
Serial.print(millis()/1000);
Serial.println(” sec”);

wv = 255;
led.fade(wv, 1000);

delay(10);

}

takeLowTime = true;

}
else
if (digitalRead(haraket) == LOW){

if(takeLowTime){
lowIn = millis();
takeLowTime = false;
}
if(!lockLow && millis() – lowIn > pause){
lockLow = true;
Serial.print(“motion ended at “);
Serial.print((millis() – pause)/1000);
Serial.println(” sec”);

wv = 0;
led.fade(wv, 5000);

}
delay(10);
}

delay(10);
led.update();
}

LedFader kütüphanesini GitHub dan indirmek için açılan sayfada Arduino Yeni Kütüphanenin Eklenmesi

a tılıyoruz gelen kütüphaneyi Arduino Kurulum klasörümüzün içinde bulunan libraries klasörünün içine kopyalıyoruz.

Örnek Uygulama Videosu

Örnek uygulama videosunda tavanda bulunan RGB Ledlerle animasyon yaptırılmış ve yerde ve duvarda gömülü ledlerin parlaklığı ayarlanarak haraket katılmıştır.

 1. Arduino ve ShiftRegister Merdiven Basamağı Led Aydınlatma Otomasyonu | droid teknoloji
 2. Comments are closed.