Araçlar - Makaleler

wordPress Gururla Sunar Yazısını Kaldırma

10 Ağustos 2017, Yazar 9 comments
wordpress 4.8.1 ( 20 17 ) proudly powered by wordpress yazısını değiştirme

Şimdi öncelikle belirtmek isterim benim gibi html den almayanlar için zor olan bir durum wordpress de kodlarla çalışmak. O yüzden uzatmadan size hemen orjinal kodu ve değiştirmeniz gereken kodu aşağıda vereceğim.
Mevzu Footer.php Dosyası

Sırasıyla resimde görülen yerlere (Görünüm, Düzenleyici ve Tema alt bölümü) tıkladığımızda resimde görülen footer.php tema alt bölümü açılıyor. Yukarıda görülen dosyanın orjinal hali. Eğer silerseniz dosyayı komple tema sorun çıkarıyor ve tema alt bölümü kullanılmaz hale geliyor. Buradan orjinal footer.php dosyasını da paylaşıyorum. Alttaki kod orjinal olan.

<?php<?php/** * The template for displaying the footer * * Contains the closing of the #content div and all content after. * * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials * * @package WordPress * @subpackage Twenty_Seventeen * @since 1.0 * @version 1.2 */
?>
</div><!– #content –>
<footer id=”colophon” class=”site-footer” role=”contentinfo”> <div class=”wrap”> <?php get_template_part( ‘template-parts/footer/footer’, ‘widgets’ );
if ( has_nav_menu( ‘social’ ) ) : ?> <nav class=”social-navigation” role=”navigation” aria-label=”<?php esc_attr_e( ‘Footer Social Links Menu’, ‘twentyseventeen’ ); ?>”> <?php wp_nav_menu( array( ‘theme_location’ => ‘social’, ‘menu_class’     => ‘social-links-menu’, ‘depth’          => 1, ‘link_before’    => ‘<span class=”screen-reader-text”>’, ‘link_after’     => ‘</span>’ . twentyseventeen_get_svg( array( ‘icon’ => ‘chain’ ) ), ) ); ?> </nav><!– .social-navigation –> <?php endif;
get_template_part( ‘template-parts/footer/site’, ‘info’ ); ?> </div><!– .wrap –> </footer><!– #colophon –> </div><!– .site-content-contain –></div><!– #page –><?php wp_footer(); ?>
</body></html>
Değiştirmek İstemiyorum Görünmesin Yeter

Eğer wordpress gururla sunar görünmesin yeter ben oraya bir şey yazmak istemiyorum diyorsanız, altta resimde görülen ‘ info ‘ yazan yere ‘ none ‘  yazmanız yeterli. 

Kendim Gururla Sunmak İstiyorum

Tamam wordpress de gurur duysun bir şey dediğimiz yok 50 milyon wordpress sitesi olmuş zaten gurur duyulacak bir yeri kalmamış işin almış başını gitmiş. Ben kendi işimle gurur duymak istiyorum diyebilirsiniz. Aşağıda hem wordpress temasını bozmayacak hemde kendi gururunuzu duyacağınız kodu veriyorum. Alttaki resimde de koda eklenen kısmı görebilirsiniz.

<?php<?php/** * The template for displaying the footer * * Contains the closing of the #content div and all content after. * * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials * * @package WordPress * @subpackage Twenty_Seventeen * @since 1.0 * @version 1.2 */
?>
</div><!– #content –>
<footer id=”colophon” class=”site-footer” role=”contentinfo”> <div class=”wrap”> <?php get_template_part( ‘template-parts/footer/footer’, ‘widgets’ );
if ( has_nav_menu( ‘social’ ) ) : ?> <nav class=”social-navigation” role=”navigation” aria-label=”<?php esc_attr_e( ‘Footer Social Links Menu’, ‘twentyseventeen’ ); ?>”> <?php wp_nav_menu( array( ‘theme_location’ => ‘social’, ‘menu_class’     => ‘social-links-menu’, ‘depth’          => 1, ‘link_before’    => ‘<span class=”screen-reader-text”>’, ‘link_after’     => ‘</span>’ . twentyseventeen_get_svg( array( ‘icon’ => ‘chain’ ) ), ) ); ?> </nav><!– .social-navigation –> <?php endif;
get_template_part( ‘template-parts/footer/site’, ‘none’ ); ?> </div><!– #content –>
<footer id=”colophon” class=”site-footer” role=”contentinfo”> <div class=”wrap”>
Copyright &copy; <?php echo date(“Y”) ?> <a href=”<?php echo get_option(‘home’); ?>”><?php bloginfo(‘name’); ?></a>. | <a href=”http://173.199.71.108″ target=”_blank”>Droid Teknoloji</a>
</div><!– .wrap –> </footer><!– #colophon –> </div><!– .site-content-contain –></div><!– #page –><?php wp_footer(); ?>
</body></html>

 

 

  1. Yusuf BAYALAN
  2. Cengiz han
  3. Comments are closed.