Araçlar - Makaleler

Arduino Led Kısma (Dimmer)

9 Haziran 2017, Yazar 0 comment
Arduino ile LED Parlaklığını Kontrol Etmek

Aydınlatma otomasyonunda en çok uyguladığım ve ihtiyaç duyulan yöntem diyebilirim. Başlangıç olarak potans ile led kısıp açacağız, fakat zamanla dmx kontrol, rf led kontol, android bluetooth ile led kontrol gibi bir çok proje yapacağız.

Gerekli Alet Edevat
  • Aduino UNO
  • 10 K Potansiyometre
  • 10 K Direnç
  • Mantar led
Hadi Yapalım

Aşağıda görüldüğü gibi LEDin uzun bacağını (+ uzun bacak artıdır) 9 nolu porta giriyoruz, kısa bacağını (- kısa bacak eksidir) Toprak (Grounda) 10k  direnç ile giriyoruz. Potansiyometrenin üç bacağı var potansın artı, eksi girişi ve çıkış bacakları üreticiye göre  değişebilir. Potansın çıkış bacağını A0 (analog 0) bağlıyoruz, artı bacağını 5 volta ve eksi bacağını grounda bağlıyoruz.

Arduino Programı

Program aşağıda videoda görülen ürünündür. Fade için library kullanıldı bu sayede kısılıp açılırken geçiç yumuşatıldı. Tolerans verilerek küçük sapmaların önüne geçildi. Arduino ProMini 168 ve 4 adet paralel IRFZ44N mosfet bir pcbye dizilerek viko standart dimmer in içine yerleştirildi.#define TOLERANCE 25
#include <LEDFader.h>LEDFader r = LEDFader(9);

const int analogPin1 = A0;

int oldVal = 0;
int val = 0;
int rv = 0;

void setup()

{
Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

val = analogRead(analogPin1);

val = map(val, 0, 1023, 0, 255);

int diff = abs(val – oldVal);

if(diff > TOLERANCE)
{
oldVal = val;
if( val <= 28) { r.fade(0, 200); }
else
r.fade(val, 200);
Serial.println(val);
}

r.update();
delay(1);

}