Araçlar - Makaleler

Arduino ile HC06 İsim Şifre Değiştirme

12 Haziran 2017, Yazar 3 comments
HC06 Command Mode

Bir önceki yazımızda Android ve Arduino ile bluetooth üzerinden haberleşen bir proje paylaşmıştım. HC06 nın adını ve şifresini değiştirmeye ihtiyaç duyabiliriz. Rx Tx Pinlerini dijital pin 10 ve 11 bağlıyoruz, VCC yi 5 volt ve GND yide GND ye bağlıyoruz bağlantı şeması aşağıdadır. Bununla ilgili kod aşağıdadır./*
mümkün olan baudrates:
1——-1200
2——-2400
3——4800
4——9600
5——19200
6——-38400
7——57600
8—–115200
9——230400
A—–460800
B—–921600
C—–1382400*/
#include <SoftwareSerial.h>SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX Arduino bağlantı pinleri

void setup()
{
//Serial.begin(9600);
//Serial.begin(57600);
//Serial.begin(115200);
mySerial.begin(9600);
//mySerial.begin(57600);
//mySerial.begin(115200); //Serial Baud Rate i değiştirmemenizi öneririm. Bilgisayarınızın desteklemediği bir baudrate seçerseniz geri dönüşü olmaz

delay(1000);
mySerial.print(“AT”);
delay(1000);
mySerial.print(“AT+VERSION”);
delay(1000);
mySerial.print(“AT+PIN1234”); // Burası şifreyi değiştirdiğimiz kısım
//delay(1000);
mySerial.print(“AT+NAMEdroid.com.tr”); // Burası cihaza isim verdiğimiz kısım
//delay(1000);
//mySerial.print(“AT+BAUD4”); // baudrate to 9600
//mySerial.print(“AT+BAUD7”); // baudrate to 57600
//mySerial.print(“AT+BAUD8”); // baudrate to 115200
delay(1000);
}

void loop() // run over and over
{
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Arduino yardımı ile HC06 ya isim ve yeni şifre verirken Baudrate ayarlarını gerekmiyorsa kurcalamamamız da fayda var. Bilgisayarımızın desteklemediği bir ayar seçmemiz durumunda geri dönüş imkanımız olmayabilir. HC06 fabrikasyon şifresi 1234 tür. Bağlantıyı doğru yaptınız ve programı Arduinoya yüklediyseniz HC06 nın ledi birkaç kez bir saniye aralıklarla kesik kesik yanıp sönecektir. Bu başarılı olduğunuzu gösterir.

  1. Android ve Arduino İle Bluetooth RGB Kontrol Cihazı | droid teknoloji
  2. Android ve Arduino ile Magic Led (ws2812-ws2811) Kontrolü | droid teknoloji
  3. Muhammet
  4. Comments are closed.